ارائه کلیه خدمات در این سایت بصورت رایگان می باشد.

اولین سایت آموزش با ارائه خدمات ، تولید و فروش بازار آفرینی

اداره آموزش های فنی حرفه ای ،کار دانش و کشاورزی

آگهی های دسته طراحی و دوخت

دسته بندی ها

کوسن طراحی و دوخت دوخت سرویس آشپزخانه

لبا س کار طراحی و دوخت دوخت لباس کار

مقنعه طراحی و دوخت مقنعه

لباس فرم مدرسه طراحی و دوخت فرم مدارس

دوخت مقنعه طراحی و دوخت مقنعه

دستگیره طراحی و دوخت دوخت سرویس آشپزخانه

خیاطی طراحی و دوخت لباس جشن تکلیف

روپوش کار طراحی و دوخت روپوش سفید

دوخت وتولید انواع تی شرت طراحی و دوخت فرم مدارس

روپوش کار طراحی و دوخت دوخت لباس کار

تولید لباس فرم مدارس -پیراهن وشلوارمردانه طراحی و دوخت دوخت لباس کار

آگهی رایگان
آگهی های متنی