ارائه کلیه خدمات در این سایت بصورت رایگان می باشد.

اولین سایت آموزش با ارائه خدمات ، تولید و فروش بازار آفرینی

اداره آموزش های فنی حرفه ای ،کار دانش و کشاورزی

دستکش

دستکش

  •  email
  • email
  •    خراسان رضوی درگز
  • قیمت : 6,000 تومان
  • دست سازه های دانش آموزان کارهای هنری
  • 239 بازدید
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
  • درگز نوخندان هنرستان عصمتیه

بافت دستکش با کامواکه توسط هنرجویان رشته مدیریت بافته میشو د