ارائه کلیه خدمات در این سایت بصورت رایگان می باشد.

اولین سایت آموزش با ارائه خدمات ، تولید و فروش بازار آفرینی

اداره آموزش های فنی حرفه ای ،کار دانش و کشاورزی

کوسن

کوسن

طراحی و دوخت دوخت سرویس آشپزخانه
لبا س کار

لبا س کار

طراحی و دوخت دوخت لباس کار
سنگ فیروزه (نیشابور)

سنگ فیروزه (نیشابور)

صنایع دستی نقره جات
سامانه ارسال و دریافت پیامک

سامانه ارسال و دریافت پیامک

هنر و تبلیغات سامانه ارسال پیامک
گلدان کوچک آینه کاری شده

گلدان کوچک آینه کاری شده

دست سازه های دانش آموزان کارهای هنری
تولیدوپرورش  قارچ

تولیدوپرورش قارچ

صنایع غذایی انواع میوه خشک

اولین سایت آموزش با ارائه خدمات ، تولید و فروش بازار آفرینی

اولین سایت ارائه خدمات دانش آموزان و هنرستانها آموزش و پرورش

دسته بندی ها

طراحی روی سفال صنایع دستی ترمه دوزی

گل تزیینی و گل سر و تل دست سازه های دانش آموزان کارهای هنری

تابلوهای تزیینی گل و کاشی دست سازه های دانش آموزان کارهای هنری

کوسن طراحی و دوخت دوخت سرویس آشپزخانه

نقاشی روی سفال دست سازه های دانش آموزان کارهای هنری

سنگ فیروزه (نیشابور) صنایع دستی نقره جات

لبا س کار طراحی و دوخت دوخت لباس کار

گلدان کوچک آینه کاری شده دست سازه های دانش آموزان کارهای هنری

تولیدوپرورش قارچ صنایع غذایی انواع میوه خشک

سامانه ارسال و دریافت پیامک هنر و تبلیغات سامانه ارسال پیامک

تولید کیف و کفش کیف ، کفش و چرم کفش

مقنعه طراحی و دوخت مقنعه

لباس فرم مدرسه طراحی و دوخت فرم مدارس

انواع جاشمعی چوبی کوچک دست سازه های دانش آموزان هنرهای دستی

دوخت مقنعه طراحی و دوخت مقنعه

پنیر محلی صنایع غذایی مربا

شیرینی خشک صنایع غذایی شیرینی خشک

دستگیره طراحی و دوخت دوخت سرویس آشپزخانه

آگهی های متنی